Innergift houdt zich sinds 8jaar bezig met het ondersteunen van projecten op scholen. Door de scholen te faciliteren met bankjes, tafeltjes, ventilatoren, elektriciteit, computers, watertank met filtersysteem, schooluniformen, docenten, medische zorg, etc. Wordt de continuïteit gewaarborgd.

Hierdoor is er duidelijk resultaat te zien in de loop der jaren.
Ook op artistiek vlak zijn de projecten waarbij kinderen soms tekeningen uitwisselen met Nederlandse kinderen uniek. Of worden er wedstrijden gehouden op gebied van tekenen, stof bewerken, thema- wedstrijden, zandtekeningen bv. Kinderen leren hier zichzelf te mogen zijn i.p.v. alles kopiëren van elkaar, wat gebruikelijk is.

Voorlichting op het gebied van voeding, hygiène, malariabestrijding, tandenpoetsen, etc. Worden jaarlijks herhaald m.b.v. artsen die vrijwillig of tegen kleine vergoeding komen helpen. Andere projecten richten zich op vrouwen in de woestijn die verstoken zijn van medische hulp. Ook hier wordt voorlichting gegeven, medische hulp geboden , en stimuleert Innergift vrouwen om elkaar te versterken op gebieden als yoga, verzorging, kinderopvoeding, voedsel, etc.

Dan organiseert Innergift gespreksgroepen met jongeren over hun toekomstmogelijkheden en kijken we hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Welke scholing is nodig en waar nodig springt Innergift ook hier financieel bij.

fotohome

BACK