Oprichting van de Stichting Innergift

Innergift is opgericht op 08-09-2010 te Hoofddorp.

De Stichting heeft ten doel: het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in de Tharwoestijn in de deelstaat Rajasthan in India. De Stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang. De Stichting tracht haar doelen te bereiken door : – financiële ondersteuning van kinderen door educatie en scholing mogelijk te maken.  – het verschaffen van lesmateriaal en computers en alle met school en educatie verwante goederen, waaronder schooluniformen – het aanbieden van begeleiding bij scholing en educatie, waaronder engelse les – het organiseren van uitwisselingsprojecten op het gebied van educatie, scholing en kunt. – het opzetten van sociale netwerken – de verkoop van locale produkten voor en namens kleine locale vrouwlijke producenten.

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door : giften en donaties – subsudies en sponsorbijdragen. – hetgeen verkregen wordt uit door de Stichting uitgeoefende aktiviteiten.

Het bestuur van de Stiching bestaat uit: de oprichtster : Mevr. H.E. Szirmai – Voorzitter.  Een secretaris en penningmeester. t.w. Mevr. Basgiet en Dhr. Hondeveld.

Het adres van de Stichting is : Zandsteen 44 – 2132MR Hoofddorp

Het IRSN of fiscaal nummer is: 8229.30.304

Ieder jaar is Mevr. Szirmai voornemens zelf ter plekke te bestuderen wat de resultaten zijn van het werk van  afgelopen jaar. De Reisverslagen zijn opvraagbaar bij haar via het mailadres van de Stichting, Het resultaat van het bezoek aan  Jaisalmer van 2015 zal  na terugkomst direct worden geplaatst.

Voornemens de reis van oktober-november 2015 is Mevr. Szirmai om met een ayurvedische arts voorlichting te gaan geven in de slums in woestijndorpjes over o.a. Malaria. kinderen behandelen en Pakistaanse vluchtelingenvrouwen, die elders geen hulp krijgen van de regering. Scholen te voorzien van educatiemateriaal. Kinderen met ondervoedingsvershcijnselen begeleiden naar artsen. Kijken wat er nodig is aan hulpmiddelen, te denken valt aan brillen, tandartsbezoek, waterfiltersystemen, etc.

De Stichting Innergift heeft meestal een klein bedrag aan sponsorgeld. Te denken valt aan max. 1500 euro op jaarbasis. Dit geld is voornamelijk gesponsord door Thomsen Select B.V., waarvoor veel dank. Andere giften komen van betrokkenen, uit kleine verdiensten en van familieleden. Hierdoor is beperkt handelen dan ook mogelijk. In 2015 denkt de Stichting dan ook aan donaties voor: scholen, artsenprojekten, betaling Indian Manager, Mr. Pankaj Purohit, die jaarlijke de belangen in India behartigt voor de Stichting. verstrekken van mikrokredieten, indien nodig en doneren van voedselpakketten/ medicijnen voor de allerarmste schoolkinderen.

Graag wil de Stichting ( indien de beschikking over meer financiële middelen) opleidingen betalen van een dansopleiding voor een 11-jarige zeer talentvolle leerling.  Twee oogoperaties bekostigen voor bijna blinde kinderen, meer voorlichtingsmateriaal maken voor de artsen en leraren aanstellen op scholen.

In de maanden oktober en november 2015 ben ik weer in Jaisalmer geweest. Het was weer als vanouds. Ik heb me met een aantal projekten bezig gehouden, zoals:

1. Divali: jet lichtjesfeest wat voor alle Hindu’s over de hele wereld als het grootste feest wordt beschouwd. Samen met een aantal Indiase vrienden/winkeliers hebben we voor 160 kinderen pakketjes gemaakt, waarin we gesponsord werden door Innergift, de lokale bevolking, artsen,  winkeliers en hoteliers. We hebben pakketjes gemaakt met zeep, shampoo, ballonnen, vuurwerk, lampjes met olie, tandenborstels, tandpasta, snoepjes, koekjes, en nog veel meer. daarna hebben we die uitgedeeld op scholen en kinderen in de slums.

2. 8 jaar geleden heb ik  een moederloos gezinnetje in mijn hart gesloten, waar ik ook ieder jaar  naar toe ga met Divali en dan de kinderen voorzie van nieuwe kleding voor de zomer en de winter en nieuwe schoenen. ook een voedselpakket en de nodige materialen voor in huis kan ik namens de Stichting doneren, waaronder matrassen.

3. Al jaren ben ik betrokken bij het voorzien van de eerste levensbehoeften van een gezin, waaronder een doofstomme zoon. Door het helpen opzetten van een internetcafe, annex bookstore en coffeeshop, kan dit gezin al jaren in hun eigen onderhoud voorzien. Jaarlijks bekijk ik de voortgang en voorzie, indien nodig het winkeltje van spullen. Zo hebben we dit jaar het coffeegedeelte opgeknapt. Een keuken ingericht met hygienische faciliteiten, een aantal electrische machines, de inrichting van het zitgedeelte voor toeristen met o.a. kunst van een lokale kunstenaar.

4. Scholen: een aantal kleine private schools heeft dringend schoolmateriaal nodig, waaronder vloerkleden en dakbedekking (stof), papier, kleurpotloden en andere lesmaterialen. Gelukkig kan Innergift hier altijd een bijdrage aan leveren. Ook bezoeken aan een opticien en artsen horen bij de jaarlijkse routine als ik daar ben.

5. Dr. Giri: een lokale ayurvedische arts, is zeer behulpzaam bij mijn vraag wat we voor de lokale bevolking kunnen doen en wat er nodig is. Er heerst steeds meer Malaria en Dhenge. Door hiervoor bescherming te bieden aan kinderen op scholen en mensen (m.n. Pakistaanse vluchtelingen in de woestijn) kunnen we de ziektes beperken. We organiseren jaarlijks medical camps, waar soms 250 mensen komen die van meerdere ayurvedische artsen hulp en medicijnen krijgen. De artsen komen soms uit Zuid-India om te helpen.

6. In het Fort wonen nog zo’n 5000 mensen en hier ben ik als ere-lid toeg3treden tot de Sakhi Saheligroup. Een groep van vrouwen die het leven voor vrouwen en kinderen wil verbeteren door lessen te geven, wedstrijden te organiseren en discussies met elkaar te voeren. Heel bijzonder dat dit in dit deel van India kan. hier heb ik dit jaar financieel aan bijgedragen door prijzen voor wedstrijden te kopen en voedsel en drank aan te schaffen. in deze groep kan ik ook een heel goed beeld krijgen van de cultuur en nu ik hun vertrouwen heb, kan ik ook veel bereiken op het gebied van hygiëne (o.a. tanden poetsen)

7. Op de terugweg heb ik in Jaipur een tussenstop gemaakt en daar een aantal projekten bezocht van kinderen met een handicap die allerlei artikelen maken voor de verkoop. Wellicht kan ik hier in de toekomst iets mee doen. Wel heb ik hier een klein bedrag kunnen doneren.

 

 

 

Resultaten

Innergift heeft tot nu toe :
3 scholen voorzien van schooluniformen/ lesmateriaal

Een gezin van 13 personen “financieel”geadopteerd, waardoor 3 kinderen naar school kunnen , voedsel krijgen en een kans op een betere toekomst. Een 23 leden tellende familie bestaat uit weduwen en kinderen en is totaal afhankelijk van Innerigft. Ook een gezin (18 personen), waar de vader voor de ogen van de kinderen is verbrand, heeft geen personen die voor en inkomen kunnen zorgen. Alle kinderen uit deze gezinnen behoren tot de 3  scholen waar Innergift zich over heeft ontfermd.

Een deel van de aanbouw voor een school voor dove,blinde en stomme kinderen voor haar rekening genomen.

Klein netwerk opgebouwd van Indiase mensen die hun hulp bieden op allerlei gebieden.

te denken valt hierbij aan vervoer, vertalen, rekeningen in hindi checken, scholen aanwijzen, etc.

Innergift is ere-gast op een van de scholen en heeft hier uitwisseling van kunstprogramma  geinitieerd.

Medische kampen worden jaarlijks opgezet om de medische staat van de kinderen te checken. Meer dan 3/4 van alle kinderen is zwaar ondervoed. Hierdoor is er ook geen brandstof voor de hersens, waardoor en achterstand op leergebied uiteraard ontstaat. Inmiddels krijgen de kinderen medicijnen ,waardoor ze fysiek en mentaal sterk vooruit gaan.

Goede leerkrachten kunnen dankzij Innergift betaald worden, zodat de garantie op goed onderwijs inmiddels gegeven wordt
schoolreis

voorbereiding-med

Financieel Verantwoording 2015

BACK